July 28, 2020立教大学経営学部と共同で立教大学生向けの長期インターンシップ紹介イベントを開催しました